دیجی پروژه

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

پروژه های حسابداری معماری پروژه های مدیریت

اطلاعیه فروشگاه

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. فایل های موجود در فروشگاه نمونه مشابه ندارد. در صورت نیاز به پشتیبانی و یا درخواست پروژه می توانید از طریق راههای زیر با هم در ارتباط باشیم. jabersedighy@gmail.com 09114624244

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک

 

 

 

 

 

 

 

 

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به  استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک می باشد.این مقاله دارای 99 صفحه و فرمت فایل word و pdf می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح مقاله می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان  کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول مدیریت استراتژیک سازمانی

1-1.مقدمه

2-1.تعریف استراتژی

3-1.مفهوم استراتژي

4-1.سیرتاریخی مفهوم استراتژي و تحول آن

5-1.ورود استراتژي در عرصه اقتصاد و اداره سازمانها

6-1.مدیریت استراتژیک

7-1.اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک

8-1.ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

9-1.مراحل مدیریت استراتژیک

1-9-1.تدوین استراتژی

2-9-1.اجرای استراتژی‌ها

3-9-1.ارزیابی استراتژی‌ها

10-1.فرایند مدیریت استراتژیك

1-10-1.تحلیل وضعیت

2-10-1.تدوین استراتژی

3-10-1.اجرای استراتژی

4-10-1.ارزیابی استراتژی

11-1.مزایای مدیریت استراتژیک

12-1.هفت خطای مرگبار استراتژیک

13-1.انواع استراتژی‌ در مدیریت استراتژیک

1-13-1.استراتژي هاي يكپارچه‌ساز

1-1-13-1.يكپارچه‌سازي رو به جلو

2-1-13-1.يكپارچه‌سازي رو به عقب

3-1-13-1.يكپارچه‌ سازي افقي

2-13-1.استراتژي هاي متمركز

1-2-13-1.رسوخ در بازار

2-2-13-1.توسعه بازار

3-2-13-1.توسعه محصول

3-13-1.استراتژي هاي تنوع

1-3-13-1.تنوع گرايي همگون

2-3-13-1.تنوع گرايي ناهمگون

3-3-13-1.تنوع گرايي افقي

4-13-1.استراتژي هاي تدافعي

1-4-13-1.مشاركت

2-4-13-1.كاهش

3-4-13-1.واگذاري

4-4-13-1.انحلال

14-1.ویژگیهای مختلف استراتژیها

15-1.رفتار شخصی استراتژیستها

16-1.تفاوتهای استراتژیستها

فصل دوم نوآوری وارزش آفرینی و خلاقیت

1-2.مقدمه

2-2.ارزش آفرینی

3-2.ارزش چیست؟

1-3-2.ابعاد ارزش آفرینی

2-3-2.فرد به عنوان یک منبع ارزش آفرینی

3-3-2.سازمان به عنوان منبع ارزش آفرینی

4-3-2.جامعه به عنوان یک منبع ارزش آفرینی

4-2.تناسب ارزش چگونه ارزش کسب می ‌شود؟

1-4-2.کسب ارزش در سطح فردی

2-4-2.کسب ارزش در سطح سازمانی

3-4-2.کسب ارزش در سطح اجتماعی

5-2.ارزش آفرینی مهم ترین وجه مشتری مداری

1-5-2.تعریف ارزش از دید مشتری

1-1-5-2.اجزاء ارزش مشتری

2-5-2.فرایندگرایی در جهت مشتری‌مداری

3-5-2.وجه اخلاقی مشتری‌مداری

4-5-2.همسویی و همسازی با نیازهای مشتریان

5-5-2.نحوه ارتباط با مشتری

6-5-2.مشتریان ناراضی، منبع یادگیری

7-5-2.نقش کارکنان در رضایت مشتری

6-2.هزینه یابی زنجیره ارزش

1-6-2.مزایای هزینه یابی جریان ارزش

2-6-2.تفاوت هزینه یابی استاندارد و هزینه یابی جریان ارزش

7-2.استراتژی و ارزش

1-7-2.تحلیل بازده ارزش

2-7-2.توانمندسازی استراتژیک سازمان

3-7-2.بازار رقابتی ارزش

8-2.تعریف مدل کسب و کار

9-2.انواع رویکردهای مدل کسب و کار

1-9-2.رویکرد مبتنی بر منابع

2-9-2.رویکرد فعالیت محور

3-9-2.رویکرد اقتصادی

4-9-2.رویکرد شبکه ای

5-9-2.رویکرد راهبردي

10-2.اجزای مدل کسب و کار

11-2.طبقه بندی مدل کسب و کار

12-2.مدل سازی مدل کسب و کار

13-2.نوآوری مدل کسب و کار

14-2.نوآوری و خلاقیت

1-14-2.تعریف نوآوری

2-14-2.تعریف خلاقیت

3-14-2.تفاوت خلاقیت و نوآوری

4-14-2.ارتباط خلاقیت و نوآوری(خلاقیت سکوی پرتاب به سوی نوآوری)

15-2.ویژگی‌های فرهنگ نوآوری

16-2.نقش نوآوری در توسعه کسب وکار

1-16-2.فرایند تجاری‌سازی نوآوری‌ها

17-2.دلایل مخالفت و دفاع از نوآوری

1-17-2.دلایل مخالفت از نوآوری

2-17-2.دلایل مطرح شده در دفاع از نوآوری

18-2.ویژگی های افراد خلاق و نوآور

19-2.اهمیت خلاقیت و نوآوری در سازمان

1-19-2.مولفه های اساسی سازمان خلاق

2-19-2.ویژگی های سازمان های خلاق و نوآور

20-2.ده طریق افزایش خلاقیت

21-2.ویژگی های فرهنگ سازمانی سازمان های خلاق و نوآور

22-2.فايده هاي خلاقيت يا نوآوري

23-2.نوآوری در کسب و کار چگونه ممکن است؟

1-23-2.اولویت‌های نوآوری خود را بررسی کنید

2-23-2.منبع ایده را بررسی کنید

1-2-23-2.سه تصور نادرست در مورد منشأ ایده‌ها

3-23-2.اثر بالقوه همراه با شاخص کلیدی عملکرد (KPI) را بررسی کنید

فصل سوم استراتژی اقیانوس آبی

1-3.مقدمه

2-3.اقیانوس قرمز و آبی چیست؟

1-2-3.اقیانوس آبی

2-2-3.اقیانوس قرمز

3-3.اثر ایجاد اقیانوسهای آبی

1-3-3.افزایش اطلاعات در مورد ایجاد اقیانوسهای آبی

4-3.دستیابی به تقاضای فراسوی وضع موجود

1-4-3.سه گروه از غیر مشتریان

1-1-4-3.گروه اول غیرمشتریان

2-1-4-3.گروه دوم غیرمشتریان

3-1-4-3.گروه سوم غیرمشتریان

5-3.استراتژی اقیانوس آبی

6-3.نگاه بازسازی استراتژی

7-3.رابطه استراتژی اقیانوس آبی با نوآوری

8-3.حرکت از اقیانوس قرمز به اقیانوس‌آبی

1-8-3.چارچوب چهار اقدام

2-8-3.شبکه حذف،کاهش،افزایش(رشد) و ایجاد

3-8-3.رابطه بین چارچوب چهار اقدام و نوآوری ارزش

9-3.سه مشخصه ی یک استراتژی اقیانوس آبی

10-3.گام های شش گانه‌ی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی

11-3.استراتژی اقیانوس آبی در برابر استراتژی‌ رقابتی

13-3.تجدید ساختار مرزهای حوزه های کاری و خدماتی

1-13-3.مسیر1: جستجو و بررسی در میان صنایع جایگزین

2-13-3.مسیر 2: جستجو و بررسی گروه‌های استراتژیک  در صنایع

3-13-3.مسیر 3: جستجو و بررسی در میان زنجیره مشتریان

4-13-3.مسیر 4: جستجو و بررسی در میان محصولات و خدمات مکمل

5-13-3.مسیر 5: جستجو و بررسی در میان خصیصه‌های کارکردی  یا احساس  مشتریان

6-13-3.مسیر 6: جستجو و بررسی در سراسر زمان

14-3.ابزارهای تحلیلی و چارچوب استراتژی اقیانوس آبی

1-14-3.ترسیم بوم استراتژی

15-3.سلسه مراتب استراتژی اقیانوس آبی

1-15-3.ارزیابی مطلوبیت خریدار

2-15-3.از مطلوبیت استثنایی به سمت قیمت گذاری استراتژیک

3-15-3.از قیمت گذاری استراتژیک به سمت هزینه یابی هدف

4-15-3.از مطلوبیت، قیمت و هزینه به سوی پذیرش

16-3.غلبه بر موانع کلیدي سازمان

17-3.مدل سودآوری استراتژی اقیانوس آبی

18-3.موانع و مشکلات تقلید ایده اقیانوس آبی

نتیجه گیری

منابع

فهرست اشکال 

فهرست جداول



پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,640 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Strategy-oghyanose-abi_1864276_9330.zip2.4 MB