دیجی پروژه

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

پروژه های حسابداری معماری پروژه های مدیریت

اطلاعیه فروشگاه

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. فایل های موجود در فروشگاه نمونه مشابه ندارد. در صورت نیاز به پشتیبانی و یا درخواست پروژه می توانید از طریق راههای زیر با هم در ارتباط باشیم. jabersedighy@gmail.com 09114624244

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها

 

 

 

 

 

 

 

 

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به  مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها می باشد. این مقاله دارای 170 صفحه می باشد و فرمت فایل به صورت word و pdf می باشد.برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح مقاله می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول  مدیریت استراتژیک سازمانی

1-1.مقدمه

2-1.تعریف استراتژی

3-1.مفهوم استراتژي

4-1.سیرتاریخی مفهوم استراتژي و تحول آن

5-1.ورود استراتژي در عرصه اقتصاد و اداره سازمانها

6-1.مدیریت استراتژیک

7-1.اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک

8-1.ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

9-1.مراحل مدیریت استراتژیک

1-9-1.تدوین استراتژی

2-9-1.اجرای استراتژی‌ها

3-9-1.ارزیابی استراتژی‌ها

10-1.فرایند مدیریت استراتژیك

1-10-1.تحلیل وضعیت

2-10-1.تدوین استراتژی

3-10-1.اجرای استراتژی

4-10-1.ارزیابی استراتژی

11-1.مزایای مدیریت استراتژیک

12-1.هفت خطای مرگبار استراتژیک

13-1.انواع استراتژی‌ در مدیریت استراتژیک

1-13-1.استراتژي هاي يكپارچه‌ساز

1-1-13-1.يكپارچه‌سازي رو به جلو

2-1-13-1.يكپارچه‌سازي رو به عقب

3-1-13-1.يكپارچه‌ سازي افقي

2-13-1.استراتژي هاي متمركز

1-2-13-1.رسوخ در بازار

2-2-13-1.توسعه بازار

3-2-13-1.توسعه محصول

3-13-1.استراتژي هاي تنوع

1-3-13-1.تنوع گرايي همگون

2-3-13-1.تنوع گرايي ناهمگون

3-3-13-1.تنوع گرايي افقي

4-13-1.استراتژي هاي تدافعي

1-4-13-1.مشاركت

2-4-13-1.كاهش

3-4-13-1.واگذاري

4-4-13-1.انحلال

14-1.ویژگیهای مختلف استراتژیها

15-1.رفتار شخصی استراتژیستها

16-1.تفاوتهای استراتژیستها

فصل دوم  برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

1-2.مقدمه

2-2.تعریف برنامه ریزی

1-2-2.تاریخچه برنامه ریزی

1-1-2-2.دوره اول ، محصول گرایی ، شروع از سال های 1830-1820

2-1-2-2.دوره دوم،  بازارگرایی،شروع از سال های 1900

3-1-2-2.دوره سوم ، فراصنعتی،شروع از سال های 1950

2-2-2.ویژگی‌های برنامه ریزی

3-2-2.انواع برنامه ریزی

3-2.برنامه ریزی استراتژیك

1-3-2.مزایای برنامه ریزی استراتژیك

2-3-2.ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک

4-2.برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی

1-4-2.مدل برایسون

5-2.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار

1-5-2.جمع‌آوری اطلاعات

1-1-5-2.بررسی آرا و عقاید فروشندگان (توزیع‌کنندگان)

2-1-5-2.جمع‌آوری نظرات کارشناسان و متخصصان مرتبط

3-1-5-2.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا

4-1-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان (آنالیز رفتار)

5-1-5-2.تعیین نسبت پتانسیل فروش به کل بازار

2-5-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات

1-2-5-2.ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات

2-2-5-2.تجزیه و تحلیل و شناخت رقبا و سهم آن‌ها در بازار

3-2-5-2.بررسی سیستم تحقیقات بازاریابی

4-2-5-2.بررسی سیستم ترکیب و تنوع تولید و بسته‌بندی

5-2-5-2.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات

6-2-5-2.بررسی کارایی نیروی فروش

7-2-5-2.بررسی کارایی تبلیغات تجاری

8-2-5-2.شناسایی امکانات موجود موسسه

3-5-2.برنامه‌ریزی و کنترل

1-3-5-2.بررسی سیاست‌ها و اهداف موسسه برای تطابق با برنامه‌ریزی مدیریت بازار

2-3-5-2.ارزیابی نتایج حاصله

3-3-5-2.طراحی برنامه بازاریابی با توجه به استراتژی‌ها و اهداف

4-3-5-2.ایجاد برنامه استراتژیک موفق

5-3-5-2.طراحی سیستم کنترل و بازخورد

6-2.برنامه ریزی راهبردی

7-2.مراحل مختلف فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

8-2.برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی

1-8-2.موانع موجود در برنامه ریزي منابع انسانی

9-2.مفهوم برنامه ریزي استراتژیک با برنامه ها ی جامع و سازمانهاي غیر دولتی و کوچک و بزرگ

1-9-2.سازمانهاي بزرگ و کوچک

2-9-2.مدل مفهومی برنامه ریزي استراتژیک سازمانهاي کوچک

3-9-2.ویژگیها و اهداف مدل برنامه ریزي استراتژیک سازمانهاي کوچک

4-9-2.تفاوت برنامه ریزي استراتژیک بین سازمانهاي بزرگ و کوچک

1-4-9-2.تفاوتهاي فرایندي

2-4-9-2.تفاوتهاي محتوایی

10-2.چشم انداز

1-10-2.ویژگی‌های یک چشم انداز خوب

2-10-2.چشم انداز (شرکت های بزرگ دنیا)

3-10-2.چطور چشم انداز بنوسیم؟

4-10-2.مزایا و منافع تدوین چشم انداز

11-2.بیانیه مأموریت

1-11-2.اجزای بیانیه ماموریت

2-11-2.ویژگیهاي بیانیه رسالت

3-11-2.مزایا و منافع تدوین رسالت / مأموریت

4-11-2.اول Vision یا اول Mission ؟

1-4-11-2.ارزیابی بیرونی (محیطی)

12-2.چهارچوب جامع تدوین استراتژی سازمانی

13-2.آنالیز PEST

1-13-2.پاره‌اي از ابعاد “سياسي” محيط

2-13-2.پاره‌اي از ابعاد “ اقتصادی“ محيط كلان

3-13-2.پاره‌اي از ابعاد “ اجتماعي و فرهنگي“ محيط كلان

4-13-2.پاره‌اي از ابعاد "تكنولوژيك" محيط

14-2.مدل P5 یا پنج نیروی مایکل پورتر

15-2.ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

1-15-2.پنج گام تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (بیرونی)

16-2.ماتريس ارزيابي عوامل داخلی

17-2.ماتريس بررسي مقايسه‌اي رقابت 

18-2.ماتريس SWOT

1-18-2.مزايا و محدوديت های استفاده از روش تجزيه و تحليل SWOT

2-18-2.تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات

1-2-18-2.عوامل دروني

2-2-18-2.عوامل بيروني

3-18-2.مراحل انجام آنالیز SWOT

4-18-2.تجزيه و تحليل SWOT

1-4-18-2.استراتژی های SO

2-4-18-2.استراتژی های WO

3-4-18-2.استراتژی های ST

4-4-18-2.استراتژی های WT

19-2.ماتریس تعیین موقعیت استراتژیک SPACE

1-19-2.کاربرد عملی ماتریس SPACE

20-2.ماتریس گروه مشاوران بوستون 

21-2.ماتريس QSPM

22-2.کارت امتیازی متوازن BSC

1-22-2.کارت امتيازي مالي

2-22-2.کارت امتيازي مشتري

3-22-2.کارت امتيازي فرآيندهاي‌ داخلي

4-22-2.کارت امتيازي دانش، رشد و يادگيري

فصل سوم  مدیریت پروژها

1-3.مقدمه

2-3.تعریف مدیریت پروژه

3-3.تاريخچه مديريت پروژه

4-3.كاركرد مديريت پروژه

5-3.استانداردهاي مديريت

1-5-3. PMBOK

1-1-5-3.حوزه هاي تخصصي و PMBOK

6-3.مديريت 9 گانه پروژه

7-3.قوانین طلایی مدیریت پروژه

8-3.تواناییهای یک مدیر پروژه از دیدگاه PMBOK

1-8-3.رهبری

2-8-3.ارتباطات

3-8-3.مذاكره

4-8-3.حل‌وفصل اختلافات

5-8-3.تاثیر بر سازمان

9-3.روش های مدیریت پروژه

1-9-3.روش سنتی

2-9-3.پرینس2

3-9-3.پریسم

4-9-3.مدیریت پروژه زنجیره بحرانی

5-9-3.روش زنجیره رویداد

10-3.کنترل پروژه

11-3.فرایندهای مدیریت پروژه

1-11-3.آغاز پروژه

1-1-11-3.چارتر پروژه

2-1-13-3.اسکوپ یا حدود

2-11-3.برنامه‌ریزی و طراحی پروژه

3-11-3.اجرای پروژه

1-3-11-3. فرآیند اجرای فرآیندهای پروژه

4-11-3.پایش و کنترل پروژه

1-4-11-3.فرآیند پایش و کنترل فرآیندهای پروژه

5-11-3.اتمام پروژه

1-5-11-3.فرآیند اتمام فرآیندهای پروژه

12-3.کنترل پروژه و سیستم‌های کنترل پروژه

13-3.مدیران پروژه

14-3.مثلث مدیریت پروژه

15-3.ساختار تفکیک کار

1-15-3.داده‌های اولیه برای تهیه ساختار شکست کار

2-15-3.انواع ساختار شكست كار

1-2-15-3.ساختار فیزیكی اقلام قابل تحویل

2-2-15-3.ساختار عملیاتی تقسیم كار پروژه

16-3.مشخصه‌های اساسی پروژه‌ها

1-16-3.موقتی بودن در پروژه‌ها

2-16-3.یكتا بودن پروژه‌ها

3-16-3.تفصیل فزاینده

17-3.محدودیتهای پروژه

18-3.انواع نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه

1-18-3.نرم افزار PMA

2-18-3.نرم افزار MSP

3-18-3.نرم افزار Primavera

4-18-3.نرم افزار TLW

5-18-3.نرم افزار TL

6-18-3.نرم افزار CA-SP

7-18-3.نرم افزار HPM

8-18-3.نرم افزار SPM

9-18-3.نرم افزارPRI

10-18-3.نرم افزار PS6

11-18-3.نرم افزار تسکو

19-3.استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه

فصل چهارم  مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه هاوهلدینگ ها

1-4.مقدمه

2-4.هلدینگ

1-2-4.تاریخچه هلدینگ

3-4.تعریف هلدینگ در تجربه ایران

4-4.عوامل شکل گیری هلدینگ ها

5-4.شرکت هلدینگ

1-5-4.شرکت فرعی

1-1-5-4.شرکت تابعه يا اقماري

2-5-4.شرکت وابسته

1-2-5-4.شرکتهای همبسته

6-4.شرکتهای هلدینگ از جهت ساختار سازمانی

7-4.تفاوت شرکتهای هلدینگ با شرکت های سرمایه گذاری

8-4.دلایل ایجاد هلدینگ

9-4.انواع شرکت های هلدینگ

10-4.هدف از ایجاد شرکت های هلدینگ توسط دولت

11-4.مزاياي و معایب هلدينگ

1-11-4.مزایای هلدينگ

2-11-4.معایب هلدينگ

12-4.ارزش آفرینی و کسب ارزش

1-12-4.ارزش آفرینی

2-12-4.ابعاد ارزش آفرینی

3-12-4.فرد به عنوان یک منبع ارزش آفرینی

4-12-4.سازمان به عنوان منبع ارزش آفرینی

5-12-4.جامعه به عنوان یک منبع ارزش آفرینی

6-12-4.تناسب ارزش چگونه ارزش کسب می ‌شود؟

7-12-4.کسب ارزش در سطح فردی

8-12-4.کسب ارزش در سطح سازمانی

9-12-4.کسب ارزش در سطح اجتماعی

10-12-4.ارزش آفرینی مهم ترین وجه مشتری مداری

1-10-12-4.تعریف ارزش از دید مشتری

2-10-12-4.فرایندگرایی در جهت مشتری‌مداری

3-10-12-4.وجه اخلاقی مشتری‌مداری

4-10-12-4.همسویی و همسازی با نیازهای مشتریان

5-10-12-4.نحوه ارتباط با مشتری

6-10-12-4.مشتریان ناراضی، منبع یادگیری

7-10-12-4.نقش کارکنان در رضایت مشتری

13-4.ارزش افرینی سازمان مادر

1-13-4.خصوصیات شرکت مادر

1-1-13-4.الگوی های ذهنی شرکت مادر

2-1-13-4.ساختارها ،سیستم ها و فرآیندها

3-1-13-4.خدمات ،واحدهای تخصصی و منابع شرکت مادر

4-1-13-4.کارکنان و مهارت ها

5-1-13-4.قرارداد عدم تمرکز

2-13-4.شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکت های زیر مجموعه

3-13-4.ارزش آفرینی چالش هلدینگها و سازمانهای بزرگ

14-4.مدیریت پورتفولیو پروژه ها

1-14-4.پُرتفُوی

2-14-4.مدیریت پورتفولیو

3-14-4.رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو

4-14-4.مراحل مدیریت پورتفولیو پروژه ها

1-4-14-4.مرحله تطبیق کردن

2-4-14-4.مرحله کاربرد پذیر کردن و سود مند کردن

3-4-14-4.مرحله تعادل بخشی

5-14-4.انواع مدیریت سبد پروژه ها یا مدیریت پورتفولیو پروژه ها

6-14-4.قسمت های مدیریت پورتفولیو پروژه ها

7-14-4.فازها ی مدیریت پورتفولیو پروژه ها

8-14-4.فرایند پیاده سازی مدیریت پورتفولیو پروژه ها

9-14-4.تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

10-14-4.چهار سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه

15-4.استاندارد مدیریت پورتفولیو (سبد)

1-15-4.هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو

2-15-4.مخاطبان استاندارد مدیریت پورتفولیو

16-4.مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان

1-16-4.تنظیم و تدوین برنامه پروژه سازمان

2-16-4.اجزای راهکار مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان

3-16-4.توصیف چارچوب/متدولوژی

1-3-16-4.ابزارها / نرم‎افزارها

17-4.چشم انداز مدیریت پورتفولیو پروژه

18-4.سرمایه های فرآیندی پورتفولیو پروژه

19-4.مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه

20-4.برنامه استراتژیک پورتفولیو پروژه

21-4.طراحی و استقرار سیستم مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها

1-21-4.گروه فرایندی تعریف

2-21-4.گروه فرایندی همسویی

3-21-4.گروه فرایندی تصویب و کنترل

1-21-4.سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیوی پروژه

22-4.سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه ها عامل اعمال مدیریت استراتژیک

23-4.شيوه های ارزش آفریني در شركت های هلدینگ

24-4.تجزیه و تحلیل هلد‌ینگ

1-24-4.تجزیه و تحلیل پرتفولیو(استراتژی پرتفولیو)

2-24-4.تجزیه و تحلیل ماد‌ری(استراتژِی ماد‌ری)

25-4.استراتژی در سطح هلدینگ

1-25-4.استراتژی‌های رشد

1-1-25-4.استراتژی ادغام عمودی

2-1-25-4.استراتژی رشد افقی

3-1-25-4.استراتژی تنوع مربوط

4-1-25-4.استراتژی تنوع نامربوط

2-25-4.استراتژی‌های تثبیتی

1-2-25-4.استراتژی توقف و حرکت

2-2-25-4.استراتژی عدم تغییر

3-2-25-4.استراتژی سود سوز آور

3-25-4.استراتژی ‌های انقباضی

1-3-25-4.استراتژی احیا

2-3-25-4.استراتژی اسارت

3-3-25-4.فروش

4-3-25-4.انحلال و ورشکستگی

26-4.سبک‌های تعامل هلدینگ با شرکت‌ های تابعه

1-26-4.سبک برنامه‌ریزی استراتژیک

2-26-4.سبک کنترل مالی

3-26-4.سبک کنترل استراتژیک

27-4.مدیریت استراتژیک متمرکز در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

28-4.فرایندهای استراتژیک در سازمان های هلدینگ

1-28-4.حوزه بین کسب و کار

1-1-28-4.بنچ مارکینگ

2-1-28-4.مدیریت دانش

3-1-28-4.مدیریت نام تجاری

4-1-28-4.مدیریت زنجیره تامین

5-1-28-4.فروش بین واحدی

6-1-28-4.مدیریت ادغام

2-28-4.حوزه مالی

1-2-28-4.مدیریت سرمایه گذاری

2-2-28-4.مدیریت ریسک

3-2-28-4.مدیریت مالی

4-2-28-4.مدیریت سبد سهام

3-28-4.حوزه پشتیبانی

1-3-28-4.مدیریت حقوقی

2-3-28-4.مدیریت اداری و منابع انسانی

3-3-28-4.مدیریت برنامه ریزی

4-3-28-4.تحقیق و توسعه

4-28-4.حوزه مشتریان

29-4.آفت هاي هلدينگ

30-4.پیکربندی هلدینگ

1-30-4.پیکربندی خلاق

2-30-4.پیکربندی کنترلی

3-30-4.پیکربندی مقیاس

4-30-4.پیکربندی محدوده

نتیجه گیری

منابع

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 21,632 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 27,040 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modiriate-esterstezhike-portfoleyo-prozheha-dar-ha_1864416_9788.zip3.5 MB

راهبرد و مدیریت منابع انسانی

راهبرد و مدیریت منابع انسانی         درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به راهبرد و مدیریت منابع انسانی می باشد. این پروژه دارای 70 صفحه و به صورت word   و pdf می باشد.   فهرست مطالب چکیده فصل اول مدیریت منابع انسانی 1-1- مقدمه 2-1- تعریف مدیریت 3-1- مدیریت منابع انسانی ؛تعاریف،مفاهیم 4-1- تاریخچه پیدایش و نقش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 33,800 تومان 27,040 تومان 20% تخفیف