دیجی پروژه

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

پروژه های حسابداری معماری پروژه های مدیریت

اطلاعیه فروشگاه

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. فایل های موجود در فروشگاه نمونه مشابه ندارد. در صورت نیاز به پشتیبانی و یا درخواست پروژه می توانید از طریق راههای زیر با هم در ارتباط باشیم. jabersedighy@gmail.com 09114624244

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی وتصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی وتصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به  بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی وتصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان می باشد. این مقاله دارای 104 صفحه و فرمت فایل به صورت word و pdf می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید.

 

چكيده

فصل اول کلیات تحقيق

1-1-مقدمه

2-1- بیان مسئله تحقیق

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1-اهداف تحقیق

1 – 4 – 1 - هدف اصلی

2– 4 – 1 - اهداف فرعی

5-1- چارچوب نظری تحقیق

6-1- تبیین فرضیه های تحقیق

7-1- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1-تراکم و فشردگی شبکه

2-7-1-تشخیص و آگاهی کارکنان

3-7-1-هنجارها و قوانین سازمانی

4-7-1-توانایی فنی

5-7-1-تشخیص و آگاهی از تسهیم

6-7-1-تعهد موثر

7-7-1-رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان

8-1-قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمروزمانی

2-8-1- قلمرو مکانی

3-8-1 قلمرو موضوعی

فصل دوم ادبيات تحقيق

1-2-مقدمه

2-2-سرمايه اجتماعي

1-2-2-ديرينه ومفهوم سازى سرمايه ی اجتماعى

2-2-2-سطح فردي و تيمي سرمايه اجتماعي

1-2-2-2-سطح تيمي

2-2-2-2-سطح فردي

3-2-2- عناصرسرمايه اجتماعي

1-3-2-2-عنصرساختاري

2 -3-2-2-عنصرشناختي

3 -3-2-2-عنصررابطه اي

4-2-2-نظريه هاي سرمايه اجتماعي

1-4-2-2-نظريه سرمايه اجتماعي گوشال وناهاپيت

2-4-2-2-نظریه جيمزكلمن

3-4-2-2-نظريه پوتنام

4-4-2-2-نظریه SCATدرخصوص سرمايه ي اجتماعي در سطح سازمان

5-4-2-2-نظریه هدسون

1-5-4-2-2-رضایت شغلی

2-5-4-2-2- رقابت شديد ناسالم درميان همكاران

3-5-4-2-2- رفتارشهروندي سازماني

5-2-2-تئوريهاي سرمايه اجتماعی

1-5-2-2-تئوري پيوندهاي ضعيف

2-5-2-2- تئوري منابع اجتماعي

3-5-2-2-تئوري شكاف ساختاري

6-2-2-سنجش و اندازه گيري سرمايه اجتماعي

3-2- مفاهيم تسهيم دانش

1-3-2-دانش صريح و دانش ضمني

2-3-2-تسهيم دانش

3-3-2- اهمیت تسهیم دانش

4-3-2-تعاريف تسهيم دانش

5-3-2-طبيعت رفتارتسهيم دانش

6-3-2-شكل هاي صريح و ضمني تسهيم دانش

7-3-2-سيستمهاي تسهيم دانش(سيستمهايي براي سازماندهي وتوزيع دانش)

8-3-2-عوامل مؤثربررفتارتسهيم دانش

9-3-2-تسهيم دانش درون و بين گروهي

10-3-2-دیدگاههای مختلف درزمينه انواع فعاليتهای تسهيم دانش

11-3-2-موانع بالقوه تسهيم دانش

1-11-3-2-موانع بالقوه فردی تسهيم دانش

2-11-3-2-موانع بالقوه سازمانی تسهيم دانش

3-11-3-2-موانع بالقوه فناوری درزمينه تسهيم دانش

12-3-2- نظریه و تئوریهای مربوطه در زمینه ی تسهیم دانش

1-12-3-2- پنج ساز و کار تسهیم دانش در مدل دیکسون

2-12-3-2- سایر مدلهای تسهیم دانش

3-12-3-2-مدل هاي اندازه گیری تسهیم دانش

4-2-پيشينه ي پژوهش

1-4-2-تحقيقات داخلي

2-4-2-تحقيقات خارجي

فصل سوم روش تحقیق

1-3- مقدمه

2-3- روش تحقیق

3-3- جامعه آماری تحقیق

4-3- نمونه آماری تحقیق

5-3- ابزارهای جمع آوری داده ها

6-3- پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها

1-6-3-روایی محتوا(روایی صوری)

2-6-3- پایایی ابزار سنجش

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

1-7-3-آزمون كولموگروف – اسميرنوف

2-7-3- ضریب همبستگی پیرسون

3-7-3- رگرسيون خطي ساده و چندگانه

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه

2-4- آمار توصیفی

1-2-4- سن

2-2-4- جنسیت

3-2-4- وضعیت تاهل

4-2-4 –ميزان تحصیلات

5-2-4- سابقه ي كار

3-4- توصیف آماری متغیرهای تحقیق

1-3-4- تراکم و فشردگی شبکه ی افراد

2-3-4- تشخیص و آگاهی کارکنان

3-3-4- هنجارها و قوانین سازمانی

4-3-4- توانایی فنی

5-3-4- تشخیص و آگاهی از تسهیم

6-3-4- تعهد اثربخش

7-3-4- رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان

4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف

5-4- آزمون فرضیه ها ي پژوهش

1-5-4 -فرضیه ی اول پژوهش

2-5-4 -فرضیه ی دوم پژوهش

3-5-4 -فرضیه ی سوم پژوهش

4-5-4 -فرضیه ی چهارم پژوهش

6-5-4 -فرضیه ی پنجم پژوهش

7-5-4 -فرضیه ی ششم پژوهش

6-4-رگرسیون چند متغیره

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5-  مقدمه

2-5-آمارتوصیفی

1-2-5- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی

2-2-5- آمار توصیفی متغيرهاي تحقيق

3-5- نتایج بررسی فرضیات تحقیق

1-3-5-فرضیه اول تحقیق

2-3-5-فرضیه دوم تحقیق

3-3-5-فرضیه سوم تحقیق

4-3-5-فرضیه چهارم تحقیق

5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق

6-3-5-فرضیه ششم تحقیق

4-5- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش

5-5- محدودیت هاي تحقيق

6-5- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق

منابع

فهرست اشکال و نمودار


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,210 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 16,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barresi-tasire-ejtemai_1864557_8444.zip3.3 MB

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها         درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به  مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها  می باشد. این مقاله دارای 170 صفحه می باشد و فرمت فایل به صورت word و pdf می باشد.برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح مقاله می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان  کلیک نمایید. & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,800 تومان 16,640 تومان 20% تخفیف

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک         درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به  استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک  می باشد.این مقاله دارای 99 صفحه و فرمت فایل word و pdf می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح مقاله می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,800 تومان 16,640 تومان 20% تخفیف

راهبرد و مدیریت منابع انسانی

راهبرد و مدیریت منابع انسانی         درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به راهبرد و مدیریت منابع انسانی می باشد. این پروژه دارای 70 صفحه و به صورت word   و pdf می باشد.   فهرست مطالب چکیده فصل اول مدیریت منابع انسانی 1-1- مقدمه 2-1- تعریف مدیریت 3-1- مدیریت منابع انسانی ؛تعاریف،مفاهیم 4-1- تاریخچه پیدایش و نقش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,000 تومان 20,800 تومان 20% تخفیف