دیجی پروژه

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

پروژه های حسابداری معماری پروژه های مدیریت

اطلاعیه فروشگاه

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. فایل های موجود در فروشگاه نمونه مشابه ندارد. در صورت نیاز به پشتیبانی و یا درخواست پروژه می توانید از طریق راههای زیر با هم در ارتباط باشیم. jabersedighy@gmail.com 09114624244

تاثير خصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت

تاثير خصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت

 

 

 

 

 

 

 

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید.پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه تاثير خصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت می باشد.برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه  میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

2-1-پيشينه ي تحقيق

3-1-فرضيات

4-1-جامعه آماري

5-1-روش ها و ابزار

6-1-متغيرهاي تحقيق

1-6-1-متغير مستقل

2-6-1-متغير وابسته

7-1-ضرورت واهميت

8-1-هدف

9-1-سوالات تحقيق

10-1-الگوی پژوهش

11-1-آزمون فرضيات و يافته هاي تحقيق

1-11-1-فرضيه 1

2-11-1-فرضيه 2

3-11-1-فرضيه 3

4-11-1-نتيجه گيري فرضیه

12-1-پيشنهادات اجرايي

13-1-پيشنهادات پژوهشي

فصل دوم مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

1-2-مقدمه

2-2-تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران

1-2-2-سیستم های حسابداری در ایران قبــل از اسلام

2-2-2-سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

3-2-2-از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

4-2-2-از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

5-2-2-از اوایل دهه چهل تاکنون

3-2-تعاریفی از سیستم ، اطلاعات ،سیستم اطلاعات

1-3-2-تعاریف سیستم

2-3-2-تعاریفی از اطلاعات

3-3-2-تعاریفی از سیستم اطلاعاتی

4-2-سیستم حسابداری

1-4-2-نقطه اشتراک سیستم های حسابداری

5-2-سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات

1-5-2-سیستم حسابداری دستی

2-5-2-سیستم حسابداری مکانیزه

3-5-2-سیستم حسابداری کامپیوتری

6-2-تعاریفی از سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

1-6-2-تاریخچه سیستمهای اطلاعات حسابداری

2-6-2-وظایف اصلی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در بنگاه های تجاری

3-6-2-هدف های سیستم اطلاعات حسابداری

7-2-تعاریفی از سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)

1-7-2-سیستم های اطلاعات مدیریت شامل چه سیستم هایی است ؟

2-7-2-علل نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریت

8-2-رابطه AIS با حسابداری و MIS

1-8-2-جایگاه AIS  در MIS

9-2-عوامل تشکیل دهنده AIS

10-2-چرخه حسابداری

11-2-خلاصه فصل

فصل سوم طراحي سيستمهاي اطلاعاتي و روشهاي مستند سازي

1-3-مقدمه

2-3-مراحل طراحی و توسعه سیستمهای اطلاعات حسابداری

3-3-عوامل موثر در طراحی سیستم اطلاعات حسابداری

4-3-مستندسازی

5-3-ابزارهاي متداول مستند سازي سيستم

1-5-3-نمودارگردش داده ها

2-5-3-نمودار گردش اسناد و مدارک

3-5-3-نمودارگردش عمليات

4-5-3-نمودارگردش عمليات سيستم رايانه اي

5-5-3-نمودارهای برنامه

6-5-3-جدولهاي تصميم گيري

6-3-تفاوتهاي عمده بين نمودارهاي گردش داده و عمليات

7-3-خلاصه فصل

فصل چهارم تجارت الکترونیکی

1-4-مقدمه

2-4-تعریف تجارت الکترونیکی

1-2-4-انواع تجارت الکترونیکی

3-4-مبادله الکترونیکی داده ها

1-3-4-مبادله الکترونیکی داده هاوانتقال الکترونیکی وجوه غیریکپارچه

2-3-4-مبادله الکترونیکی داده های مالی

4-4-تاثیرتجارت الکترونیکی

5-4-حسابداری وکنترل درتجارت الکترونیکی

1-5-4-کنترل درتجارت الکترونیکی

2-5-4-حسابداری تجارت الکترونیکی

6-4-علل ورود سازمان ها به تجارت الکترونیکی

7-4-امنیت سیستم اطلاعات حسابداری

1-7-4-سه روش برای امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری

8-4-خلاصه فصل

فصل پنجم كنترل وحسابرسی در سيستمهاي اطلاعاتي رايانه اي

1-5-مقدمه

2-5-كنترلهاي عمومي

1-2-5-طراحي برنامه امنيتي

2-2-5-تفكيك صحيح وظايف سيستم

3-2-5-كنترلهاي توسعه سيستم

4-2-5-كنترلهاي دستيابي فيزيكي

5-2-5-كنترلهاي دستيابي سيستمي

6-2-5-كنترلهاي ذخيره سازي داده ها

7-2-5-كنترلهاي انتقال داده ها

8-2-5-استانداردهاي مستند سازي

9-2-5-حداقل كردن زمان توقف سيستم

10-2-5-طرحهاي بازيابي خرابي سيستم

11-2-5-حفاظت از رايانه هاي شخصي و شبكه هاي سرويس دهنده /سرويس گيرنده

12-2-5-كنترلهاي اينترنتي

3-5-كنترلهاي كاربردي

1-3-5-كنترلهاي داده هاي اوليه

2-3-5-روشهاي كنترل اعتبار داده هاي ورودي به سيستم

3-3-5-كنترل هاي ورود مستقيم داده ها به سيستم

4-3-5-كنترلهاي نگهداري فايلها و پردازش داده ها

5-3-5-كنترلهاي ستاده هاي سيستم

4-5-مسئوليت حسابرسان داخلي

5-5-ماهيت حسابرسي

1-5-5-رویکرد حسابرسی بر مبنای هدف

2-5-5-انواع حسابرسی

3-5-5-فرآيند حسابرسي

6-5-حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي

7-5-نرم افزارحسابرسی رایانه یا نرم افزار عمومی حسابرسی

1-7-5-وظایف کلی نرم افزار حسابرسی رایانه

8-5-حسابرسی عملیاتی سیستم اطلاعاتی حسابداری

9-5-آزمون پردازش داده ها

1-9-5-منابع طراحي آزمون پردازش داده ها

2-9-5-معایب آزمون پردازش داده ها

10-5-خلاصه فصل

فصل ششم چرخه پردازش معاملات در AIS

1-6-مقدمه

2-6-چرخه پردازش معاملات

3-6-چرخه درآمد

1-3-6-سه وظیفه ی اصلی سیستم اطلاعاتی حسابداری چرخه ی درآمد

2-3-6-فعالیت های تجاری اصلی چرخه ی درآمد

۳-3-6-کنترل : اهداف، تهدید ها و روش ها

۴-3-6-ارائه مدل سیستم اطلاعاتی و مدل داده یی

4-6-چرخه مخارج

1-4-6-فعالیتهای چرخه مخارج

۲-۴-۶-اهداف کنترلی ، تهدیدها و روش ها

۲-۴-۶-نیازهای اطلاعاتی چرخه مخارج و مدل داده ای

۵-۶-سیستم حقوق و دستمزد

1-5-6-اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

۲-5-6-کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

۶-۶-دایره حقوق و دستمزد

۱-۶-۶-دایره پرداخت

۲-۶-۶-حسابداری هزینه حقوق و دستمزد

۷-۶-قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

۱-۷-۶-مزد

۲-۷-۶-حقوق پایه (حقوق مبنا)

۳-۷-۶-مدت کار

۴-۷-۶-کار روز و کار شب

۵-۷-۶-کار مختلط

۶-۷-۶-کار نوبتی

۷-۷-۶-اضافه کاری

۸-۷-۶-عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار

۹-۷-۶-پاداش افزایش تولید

۱۰-۷-۶-فوق العاده مأموریت

۱۱-۷-۶-حق اولاد و عائله مندی

۱۲-۷-۶-تعطیلات و مرخصی ها

۸-۶-کسورات حقوق و دستمزد

۱-۸-۶-کسورات توافقی

۲-۸-۶-کسورات قانونی

۹-۶-اجرائیات

۱۰-۶-بیمه

۱-۱۰-۶-بیمه شده

۲-۱۰-۶-خانواده بیمه شده

۳-۱۰-۶-حق بیمه

۱۱-۶-بیمه بیکاری

۱-۱۱-۶-شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

2-11-6-مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

3-11-6-لیست بیمه

12-6-مالیات

1-12-6-طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن

2-12-6-نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق

13-6-سیستم های حقوق و دستمزد

1-13-6-توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد

2-13-6-ثبت تنظیم لیست

3-13-6-ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماه ....

4-13-6-ثبت هزینه اجتماعی و بیمه بیکاری کارکنان در ماه ...

5-13-6-ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی

6-13-6-ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

7-13-6- Sheet لیست حقوق ودستمزد

8-13-6- Sheet   دستمزد اضافه کاری و غیبت

14-6-خلاصه فصل

فصل هفتم دفتركل وفعاليت هاي گزارشگري

1-7-مطالب كلي

2-7-دفتركل وفعاليت هاي گزارشگري

1-2-7-بهنگام كردن دفتركل

2-2-7-انتقال ثبت هاي اصلاحي

3-2-7-تهيه صورت هاي مالي

3-7-فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات

1-3-7-زمان بندي بهنگام كردن دفتركل

2-3-7-پردازش بستن ماهانه حساب ها

3-3-7-گزارشگري مالي

4-7-اهداف كنترلي تهديدها وروش هاي كنترلي

1-4-7-تهديدها آثار وروش هاي كنترلي  درچرخه  گزارشگري  ودفتر كل

5-7-مزاياي مدل داده يكپارچه

6-7-فراهم ساختن امكان استفاده اززنجيره ارزش مجازي

1-6-7-مراحل زنجيره ارزش مجازي

7-7-خلاصه فصل

نتیجه گیری

خلاصه

منابع و مآخذپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 344,760 ریال
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 405,600 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tasire-system-haye-etelaati-hesabdari-bar-amalkard_489929_8919.zip4.8 MB

رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری

رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری               درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید.پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه رابطه اصول حسابداری وعملیات امور بانکداری  می باشد.برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه  میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان  کلیک نمایید.  فهرست مطالب فصل اول ،کلیات تحقیق          1-1-مقد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,490 تومان 31,941 تومان 10% تخفیف

حسابداری و توسعه شرکت های بیمه

حسابداری و توسعه شرکت های بیمه               درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه حسابداری و توسعه شرکت های بیمه  می باشد که البته با پروژه هایی با تشابه اسمی موجود متفاوت است. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه  میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان   کلیک نمایید.  فهرست مطالب فصل اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,040 تومان 24,336 تومان 10% تخفیف